ROSEN I EUROPEISK KULTURHISTORIA

 
 

rosknopp

Rosens knopp är näktergalens hjärta.

Persisk poet (citerad efter Annemarie Schimmel)

 
OBSERVERA ATT WEBBPLATSEN ÄR UNDER UPPBYGGNAD!

Några av rosens avtryck i seder och bruk,
i ordkonst och bildkonst

 
 

Det finns knappast någon blomma som har satt så många och djupa spår i kulturen – åtminstone i den västerländska – som rosen. På denna webbplats har jag tänkt följa några av dessa spår. Det bör påpekas att de översättningar som förekommer – och de är många – är gjorda av mig om inte annat anges. De grekiska, persiska och arabiska samt de flesta latinska citaten har jag översatt via engelska, tyska eller franska.

 
     
 
Antiken
Medeltiden
Renässans och barock
 
         
 
1700- och 1800-talen
Persien
 
     
 
Länkar
 
 

 

 
  En bok med titeln Rosens knopp är näktergalens hjärta som har innehållet organiserat på ett mer tematiskt sätt har kommit ut på CKM förlag. Den har följande innehåll:  
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Håkan Kjellin (texten)

Ansvarig för denna webbplats är
Håkan Kjellin
E-post: hkjellin@gmail.com

Webbplatsen senast uppdaterad
18/4 2019

 

Rosen i böckerna

Rosen i örtaböcker och botaniska verk
Kulturhistoria och trädgårdshandböcker
Rosen beskriven i skönlitteraturen

Den mångsidiga rosen
En vacker medicin
Det som ros vi kalla ...
Girlanger och kransar
Den dekorativa rosen

Den resande rosen: en utvikning om rykten

Rosen i persisk kultur
Trädgårdarna
Rosen i litteraturen
Kärleken
Njutning, vällust, glädje
Blomma och taggar, förgänglighet
Rosen i bildkonsten

Rosen i myt och saga
Rosens uppkomst
Rosen och antikens gudar
Kristendomens rosor
Jungfru Maria
Martyrer och helgon
Den undergörande rosen
Icke-religiösa myter och symboler
Sagorosor

Den symboliska rosen
Venus
Maria
Jesus
Andra andliga rosor
Den motsägelsefulla rosen
Förgängelse
Det pånyttfödda livet
Världslig symbolik
Färgsymbolik